Promocja! Spodnie jeans dziecięce OSTATNIE SZTUKI !! :: 35,00 zł ::.

Polityka prywatności

 1. Definicje

  Administrator - oznacza ALDERWOOD Szymon Kowalczyk 44-270 Rybnik, ul. Kadłubka 25B, NIP:642-308-17-01, REGON: 367405942, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.4smyk.pl.
  Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 4. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  a. Konfiguracji serwisu

  I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  II. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  III. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  IV. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  V. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;
  I. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  II. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  III. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

  I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  II. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

  d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

  I. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  II. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  e. Świadczenia usług reklamowych dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam produktów i usług

  f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics, Gemius Traffic;

  b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

  c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  I. twitter.com
  II. plus.google.com
  III. Facebook.com

  d. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  I. opineo.pl
  II. ceneo.pl

 6. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  a. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  b. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  c. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 7. Przetwarzanie danych osobowych

  a. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.

  b. Administrator może przetwarzać dane Użytkowników w celach marketingowych o ile Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

  c. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  d. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  e. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

  f. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  g. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY W KILKU PUNKTACH W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE, W JAKIM CELU ORAZ PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH.
 
Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.4smyk.pl („Sklep”) lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu. Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin.
Administratorem danych osobowych jest ALDERWOOD Szymon Kowalczyk 44-270 Rybnik, ul. Kadłubka 25B, NIP:642-308-17-01, REGON: 367405942 – “Administrator”
Kontakt z naszym Administratorem Danych:
biuro@4smyk.pl
Jeżeli skorzystasz z naszego Sklepu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: 
 
a)      W celu wykonywania zawartych z Tobą umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Ciebie największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Ci zakupionych towarów; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy, 
 
b)      W celu prowadzenia Twojego konta na stronie Sklepu - podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Ci również dostęp do przekazanych przez Ciebie danych, w tym historii Twoich zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy, 
 
c)      W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Twojej reklamacji, 
 
d)      Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, która nie jest obowiązkowa i możesz ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane lub klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informację handlową. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia. 
 
e)      Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, która nie jest obowiązkowa i możesz ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się z nami np. na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia. 
 
f)      W celu kierowania do Ciebie na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Ciebie zakupów – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie, zarówno towarów własnych Administratora, jak dostawców, 
 
g)      W celach marketingowych - na podany przez Ciebie adres do doręczeń możemy od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu 4smyk.pl lub ofercie naszych partnerów handlowych. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes nasz lub naszych partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu, a my przestaniemy to robić. 
 
h)      W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu. 
 
i)      W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 
Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, skontaktuj się z nami.
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas przypomnimy Ci o konieczności aktualizacji danych wysyłając wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail. 
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Twojej zgody.
Do Ciebie należy decyzja czy i jakie dane nam udostępniasz, pamiętaj jednak, że dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia. 
Nie podanie wymaganych przez nas danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli wyrazisz taką zgodę, będziesz mógł ją cofnąć w każdym czasie.
 
Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Ciebie towarów:
 
a)      W zależności od wyboru przez Ciebie sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy Twoje dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:
•       DPD Poland Sp. z o.o.,
•       Sendit S.A.,
•       Poczta Polska SA,
•       InPost S.A.,
•       Innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Ciebie towarów w Sklepie. 
 
b)      W zależności od wyboru przez Ciebie sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy Twoje dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, następującym podmiotom:
•       Jednej ze wskazanych wyżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane towary wybrałeś „za pobraniem”,
•       Krajowy Integrator Płatności S.A. – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy Tpay,
•       Innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez Ciebie towary. 
 
c)      Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez Ciebie adres e-mail lub nr telefonu, będziemy udostępniać Twoje dane podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługę wysyłki informacji handlowej.
 
d)      Ponadto Twoje dane będą przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych Sklepu.
 
e)      Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.
 
Przekazane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać Twoje dane w okresie:
 
a)      Niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Twoich roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych,
 
b)      W razie, gdy zgłosisz żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Twoje dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam - – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych.
 
Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, ale zapewniamy Cię, że dzięki wdrożonym procedurom regularnych przeglądów systemów informatycznymi i ich aktualizacji oraz aktywnemu monitoringu krytycznych punktów systemu chcemy to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć.
Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:
 
a)      Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami przesyłając informację do pod adres biuro@4smyk.pl, chętnie na nie odpowiemy, 
 
b)      Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych na Twoim koncie w Sklepie. Możesz tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyłeś konta w Sklepie skontaktuj się z nami.
c)      Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do: 
•       Usunięcia danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam), 
•       Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, 
•       Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym, 
•       Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, 
•       Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody. 
 
Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z nami. Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Twoich danych. W każdym wypadku powinieneś od nas otrzymać wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania. W tym terminie udzielimy Ci odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.