Promocja! Spodnie jeans dziecięce :: 35,00 zł ::.

Formularz zwrotu towaru


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 
 
Ja............................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
numer zamówienia 
............................................................................
Data zawarcia umowy to ............................................................................ , data odbioru ............................................................................
Należną kwotę proszę zwrócić na konto:
DANE KONTA
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko ............................................................................
Adres ............................................................................
Data ............................................................................
Telefon ............................................................................
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem sklepu oraz zasadami zwrotów towarów.                                                   .............................................................................................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)