Promocja! Spodnie jeans dziecięce :: 35,00 zł ::.

Zwroty i wymiana

Prawo odstąpienia od umowy
 
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając wypełniony formularz zwrotu. W takim przypadku sprzedający zwróci wszystkie należne kupującemu płatności. 
 2. Formularz zwrotu powinien zawierać: imię i nazwisko, adres zgłaszającego, numer telefonu kontaktowego, dane konta, na który ma nastąpić zwrot zapłaconej kwoty, datę zakupu, numer zamówienia, oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz zasadami zwrotów. Kupujący może również skorzystać ze wzoru podanego poniżej

                                                                                                                                                               
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

  (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
  Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… . Należną kwotę proszę zwrócić na konto ....................................................................................................................  Imię i nazwisko………………………………………………………….
  Adres …..…………………….……..…………………………………….
  Data………………………………………………………………………….
  Telefon…….…………………………………………………………………… 
  Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem sklepu oraz zasadami zwrotów towarów.                                                  
  Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 3. Formularz zwrotu powinien być wysłany przez Klienta drogą elektroniczną na adres biuro@4smyk.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania.
 4. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: 4smyk.pl ul. Falista 16 44-213 Rybnik
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonym od daty odstąpienia od umowy przez Klienta. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. Klient zobowiązany jest do wysłania wraz z towarem otrzymanego Paragonu lub jego kopii (bądź innego dowodu zakupu) oraz oryginału formularza zwrotu.
 6. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy towar nie był używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy w wyniku używania jej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. W przeciwnym razie, odstępując od umowy zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 7. Towar, w miarę możliwości, powinien zostać odesłany przez Klienta w takim stanie, w jakim został zakupiony. Jeśli to możliwe prosimy o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem metek. 
 8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania formularza zwrotu przez sklep internetowy.
 9. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on -line.