Promocja! Spodnie jeans dziecięce :: 35,00 zł ::.

Reklamacje

Warunki reklamacji

  1. Sklep internetowy 4smyk.pl odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
  2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym 4smyk.pl może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
  3. Towar reklamowany należy odesłać na adres 4smyk.pl ul. Falista 16 44-213 Rybnik na koszt Klienta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji.
  4. W przypadku uszkodzenia towaru przez Klienta koszty przesyłki pokrywa Klient.
  5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu produktu oraz formularz reklamacji. Formularz reklamacyjny musi być wysłany z towarem oraz drogą elektroniczną na adres biuro@4smyk.pl. W formularzu powinno się znaleźć: imię i nazwisko, adres zgłaszającego, numer telefonu kontaktowego, numer zamówienia, data zgłoszenia reklamacji, data zakupu, data zauważenia wady, szczegółowy opis wady/uszkodzenia, okoliczności ujawnienia wady, roszczenia Kupującego (naprawa na koszt firmy, wymiana na nowy, zwrot gotówki), dane konta bankowego do zwrotu gotówki, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i zasadami reklamacji, podpis.
  6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.
  7. Wszelkie zwroty i przesyłki w przypadku zwrotu uszkodzonego, niekompletnego, niepełnowartościowego towaru wysyłane na koszt firmy 4smyk.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.